Liczba spółek wykreślonych z rejestru KRS w ujęciu miesięcznym