Liczba zarejestrowanych spółek w rozbiciu na województwo