Liczba spółek wpisanych do rejestru KRS w ujęciu miesięcznym