Liczba zarejestrowanych spółek w rozbiciu na formę prawną