Liczba spółek aktywnych w rejestrze KRS w ujęciu miesięcznym